Chrystus Zmartwychwstał

Prawdziwie Zmartwychwstał 

Dziś w ten piękny dzień chcemy być jak dwaj uczniowie – Piotr i Jan, którzy biegną do grobu, by sprawdzić, czy Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Chciejmy jak oni, po spotkaniu ze Zmartwychwstałym głosić całemu światu Ewangelię Nadziei i Miłości.

Niech Chrystus Zmartwychwstały będzie dla nas źródłem siły do tego, by być jego świadkiem. Niech dodaje nam sił by wierzyć, ufać i z nadzieją patrzeć w przyszłość, która może dla nas być piękną wiecznością

Ks. Proboszcz Tomasz Skowron 🙂

 

Składam serdeczne Bóg zapłać, wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że tak pięknie było nam dane przeżyć Triduum Paschalne: rodzinom, które przygotowały kościół (Boży Grób, ciemnicę, świątynię i jej obejście) strażakom, którzy wytrwale pełnili straż przy Bożym grobie (i za inną pomoc) ministrantom (którzy stanęli na wysokości zadania), organistce ( która nam pięknie grała), wszystkim innym, których nie wymieniłem, a także parafianom (i gościom) za piękne uczestnictwo i chwile spędzone na adoracji. Ufam, że dla nas wszystkich był to dobry i Boży czas. 🙂