Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja” – Usłyszmy te słowa przed Ewangelią – ogłaszającą, że On naprawdę zmartwychwstał. Tej nadziei potrzebujemy dziś bardziej niż kiedykolwiek. Niech te piękne święta, będą okazją, by spoglądając na pusty grób, uwierzyć w nasze zmartwychwstanie – nie tylko to w wieczności, ale także w zmartwychwstanie z naszych grzechów, słabości i tego wszystkiego co nas każdego dnia przytłacza. Chrystus zmartwychwstał – prawdziwie zmartwychwstał – niech zmartwychwstanie i w naszych sercach.