Dnia 24 sierpnia 2022 roku mocą decyzji ks. Biskupa Andrzeja Czai parafia p.w. Św. Jana Chrzciciela w Pomorzowicach została połączona z parafią p.w. Trójcy świętej w Ściborzycach Małych ( z wyłączeniem Kietlic które zostały dołączone do Lisięcic.

Z tego powodu zmianie uległy godziny oprawiania mszy św. zarówno w niedzielę jak i w tygodniu. Do końca bieżącego roku msze św. w tygodniu będą odprawiane tam, gdzie są już przyjęte intencje. W piątek i sobotę odprawiane będą msze św. w Ściborzycach i Pomorzowicach. W niedzielę wg nowego porządku:

8.00 – Pomorzowiczki

9.15 – Tarnkowa

10.30 – Ściborzyce Małe

12.00 – Pomorzowice

Wszelkie sprawy kancelaryjne będą załatwiane na plebanii w Pomorzowicach ( za wyjątkiem drobnych spraw, które będzie można załatwić bezpośrednio po mszach św.)