Historia parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Pomorzowicach

Parafia powstała w roku 1430, choć wzmianki o kościele pojawiają się już w 1321 roku. Brak jest jednak danych dotyczących zakresu terytorialnego parafii. Obecny kościół – murowany powstał w 1613 roku. W 1846 roku doszło do pożaru kościoła. Świątynię szybko odbudowano, nadając mu obecny wygląd.
Od 1522 roku funkcjonowała tu także parafia protestancka (z różnymi przerwami), została ona jednak rozwiązana po II Wojnie Światowej. Z kościoła protestanckiego (stał prawie naprzeciwko kościoła katolickiego) pozostała murowana plebania, a także żyrandol, który obecnie powieszony jest w kościele parafialnym.
W Tarnkowej znajduje się mała kaplica, wybudowana w 1772 roku przez sołtysa wsi Josepha Blaschke. (Wczesnej istniała tu kapliczka z 1638 roku).
W Pomorzowiczkach w 1986 roku staraniem ks. Bolesława Grabowskiego rozpoczęto budowę nowego kościoła. Na początku prace szły dość sprawnie. W 1993 roku musiały jednak zostać wstrzymane głównie z powodów finansowych. W 2012 roku ks. Jan Tomaszewski na nowo podjął trud budowy. Ławki i sprzęty liturgiczne zostały przeniesione z pobliskiej świetlicy, gdzie do tej pory odprawiano mszę św. Obecnie prace budowlane trwają dalej, głównie dzięki wsparciu parafii patronackich, które wspierają budowę finansowo.

Kapłani wcześniej pracujący w parafii:

– Plebanus (1430)
– ks. Georg Gottsmann (1671)
– o. Zinnern Konrad (1745 – 1747_ Jezuita
– o. Seiberlich Johann (1747 – 1751) Jezuita
– o. Franz Dobrausky (1751) – Jezuita
– o. Friesch (Frisch) Ignatz (do sierpnia 1776 r.) Jezuita
– ks. Anton Gotzel (1752)
– ks. Joseph Gruttner (1776 – 1778)
– ks. Ignatz Franz Hahn (1778 – 1790)
– ks. Johann Graul (1791 – 1824)
– ks. Johann Kubessa (1824 – 1859)
– ks. Robert Walter (1859 – 1860)
– ks. Josef Frank (1860 – 1886)
– ks. Karl Hildebrand (1886 – 1903)
– ks. Johannes Muller (1903 – 1910)
– ks. Eugeniusz Richtarky (1910 – 1946) z diecezji ołomunieckiej
– ks. Michał Jurków (1946 – 1965) z archidiecezji lwowskiej
– ks. Stanisław Olech (1965 – 1969)
– ks. Bolesław Grabowski (1969 – 2012)
– ks. Jan Tomaszewski (2012 – 2013)
– ks. Tomasz Skowron (2013 – do nadal)