„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.  „Izolacja i osuszanie ścian fundamentowych kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Pomorzowicach” mająca na celu: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru Płaskowyżu Dobrej Ziemi poprzez izolację i osuszenie ścian fundamentów kościoła pw. św. Jana Chrzciciela – obiektu małej architektury wpisanej do rejestru zabytków”  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji: 72 776,00 zł, w tym ze środków EFRROW: 46 307,37 zł .

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”